Forsvar & beredskap

Forsidebilde til Luftmaktseminaret 2021.

Foredrag under Luftmaktseminaret 2021

Hva preger den norske debatten knyttet til hvordan Norge som en liten nasjon skal balansere mellom ...
Les mer…
Forside av den nye boken "Military Strategy in the 21st Century. The Challenge for NATO."

NATOs nye militærstrategi

Utviklingen av NATOs militærstrategi bør være kjent og informere det pågående arbeidet med revidering av de ...
Les mer…