Forsvar & beredskap

Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen sammen med sin ledergruppe hvor de diskuterer fagmilitært råd. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvarsplanlegging for fortida

Terje Bruøygard si tilnærming leiar til retrospektiv planlegging. Av: Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen, phd stipendiat ved ...
Les mer…
Soldater fra Norwegian Task Unit i Al-Assad, Irak, 2016. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Hvordan skal Norge bidra fremover innen forsvar og sikkerhet internasjonalt?

I slutten av februar arrangerer UTSYN med samarbeidspartnere åpent seminar på Rena om Norges rolle internasjonalt. ...
Les mer…