Forsvar & beredskap

Italienske kjøretøy ankommer Åndalsnes i forbindelse med NATO øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Allierte forsterkninger:
Forsvaret av Norge

Norges sikkerhet er avhengig av alliert forsterkning. Dette kan komme gjennom NATO eller bilateralt fra USA. ...
Les mer…

Sikkerhetspolitisk debatt om innretning av Forsvaret

De siste par ukene har det pågått en debatt om fremtidig norsk sikkerhet og forsvar i ...
Les mer…