Andre sikkerhets­utfordringer

Ørjan Karlsson, Jette Christensen, Mette Vågnes Eriksen og Ingvild Næss. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Makt og tillit under koronakrisen

Ny podcastepisode ute om samfunnssikkerhet og personvern i krisetider. Hvordan påvirkes balansen mellom samfunnssikkerhet og personvern ...
Les mer…
Sjef Etterrettningstjenesten Morten Haga Lunde fremlegger E-tjenestens åpne trusselvurdering i 2017. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Personvern versus statssikkerhet: Er balansen riktig for å ivareta begge områdene?

Ved å styrke vår etterretningsevne vil forslag til ny lov bidra til å beskytte landet vårt ...
Les mer…