Andre sikkerhets­utfordringer

Kilde: Shutterstock

Hvordan kan maktforhold påvirke samfunnssikkerhet i krisetid?

Samfunnssikkerhet handler om vår kollektive evne til å verne oss mot og håndtere hendelser som truer ...
Les mer…
3D print av SARS-CoV-2. Kilde: NIH / Flickr

Sikkerhet etter korona

– Koronakrisen er et treffende eksempel på hvor stort gapet er mellom den beredskapen vi har ...
Les mer…