Skip to content

Andre sikkerhets­utfordringer

Fra Cybersikkerhetssenteret ved Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Cyberforsvaret:
Forsvarets lim og digitale rustning

Cybertrusselen er den største trusselen mot nasjonen Norge i 2019, ifølge både PST og Etterretningstjenesten. Likevel ...
Les mer…
Illustration photo of volume knobs

Påvirkningsoperasjoner:
Forsterkende og splittende mekanismer

These go to 11 Forskning peker på hybride trusler og hybrid krigføring rettet mot privat sektor ...
Les mer…
Scroll To Top