Andre sikkerhets­utfordringer

Stortinget. Foto: Andreas Haldorsen / Wikipedia

Beskyttelse mot påvirknings­operasjoner

Norske myndigheter trenger en helhetlig plan for å beskytte demokratiet vårt mot digitale påvirkningsoperasjoner. Av: Simen ...
Les mer…
Faksimile av Befalsbladet nr. 3-2020.

Psykologisk beredskap:
Tillit og kommunikasjon i koronatid

Pandemien viser at samfunnssikkerhet handler om mer enn beredskap i tradisjonell forstand; den er avhengig av ...
Les mer…