Andre sikkerhets­utfordringer

Storskog er det eneste lovlige gensepasseringspunktet mellom Norge og Russland. Bildet er tatt på norsk side av grensen, like ved Storskog. Foto: Forsvaret

Sivil beredskap etter Ukraina:
Hvor forberedt er vi?

Utviklingen i Ukraina har reist spørsmålet om hvor utsatt Norge er for aggressive handlinger fra fremmede ...
Les mer…
Sjeldne jordarter. Foto: Peggy Greb, US Department of Agriculture/Wikimedia Commons

Europa, Kina og sjeldne jordarter

Sjeldne jordarter utgjør viktige komponenter i sentral teknologi som vi trenger for å gjennomføre det grønne ...
Les mer…