Skip to content

Andre sikkerhets­utfordringer

Illustrasjonsfoto fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Foto: G. Røkeberg/DSB

Siviles rolle i totalforsvaret: Vi er både en del av problemet og løsningen

En av de største utfordringene er at vi ikke vet hvordan sivilbefolkningen vil reagere og/eller oppføre ...
Les mer…
Skjermdump fra Stortingsmelding 38 om IKT-sikkerhet.

Næringslivets rolle og
Norges evne til å lykkes med totalforsvaret

Det er et gap i hvilket trusselbilde de hemmelige tjenestene informerer om via åpne rapporter, og ...
Les mer…
Scroll To Top