Andre sikkerhets­utfordringer

3D print av SARS-CoV-2. Kilde: NIH / Flickr

Sikkerhet etter korona

– Koronakrisen er et treffende eksempel på hvor stort gapet er mellom den beredskapen vi har ...
Les mer…
Utsnitt av forsiden på rapporten Digitalt grenseforsvar (DGF) fra Lysne II-utvalget i 2016.

Nyttig masseovervåkning?

Som borgere i et opplyst demokrati, er vi avhengig av objektiv og saklig informasjon fremstilt med ...
Les mer…