Andre sikkerhets­utfordringer

Riksrevisjonen: Hva er godt nok i arbeidet mot IKT-kriminalitet?

Vi er helt avhengig av samarbeid mellom en rekke aktører på ulike nivåer for å bidra ...
Les mer…
I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av trusler mot norsk sikkerhet og nasjonale interesser. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kommentar til de åpne trusselvurderingene

Vi trenger en bedre og mer balansert dekning av sikkerhetspolitikken fremover dersom vi skal skolere det ...
Les mer…