Andre sikkerhets­utfordringer

Cyberforsvarets operasjonssenter, også kjent som CDOC/Cyber Defence Operation Center på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Cyberforsvaret er avhengig av sivilsamfunnet

Digitaliseringen av samfunnet har dyptgripende konsekvenser også for Forsvaret. Cyberdomenet utfordrer de klassiske skillelinjene mellom det ...
Les mer…
Nordlys under øvelse Joint Viking 2017 i Finnmark. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Nye tanker om sikkerhet

25. februar arrangerte UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet i samarbeid med NOF (Norges offisers- og spesialistforbund) og NTL Forsvaret et ...
Les mer…