Aktuelt

Naturvern er sikkerhetspolitikk

Naturvern er et effektivt verktøy for å begrense andre lands adgang til Svalbard. For en drøy uke siden skrev Svalbardekspert Per Arne Totland i UTSYNs spalte i Nordlys, om hvordan pilarene i vår suverenitetshevdelse på Svalbard er under press. Én av de tre pilarene er norsk tilstedeværelse, for at vår suverenitet skal ha troverdighet. Store…

Les mer…>>

Kampen om Nord-Europa

NATO må løfte blikket og se på sikkerhetsutfordringene i Nord-Europa i et samlet strategisk bilde. I dag begynner første del av feltøvelsen til «Trident Juncture 2018». Dette er den største NATO-øvelsen på norsk jord siden 1984. Øvelsen inkluderer alle alliansens medlemmer, i tillegg til Sverige og Finland. Forflytnings- og transportfasen av øvelsen har pågått siden…

Les mer…>>

Sårbare Svalbard

Svalbards strategiske betydning er større enn noen gang siden Svalbardtraktaten ble inngått for snart 100 år siden. Og aldri har Norge vært mer sårbar på og omkring Svalbard. Den voldsomme euforien omkring utviklingen i Arktis har lagt seg. Nordområdene har ikke blitt det Klondyke mange så for seg for få år siden. Selv kronjuvelen i norsk…

Les mer…>>

Lærdommer fra Libya

NATO har gått fra å forsvare interesser til igjen å forsvare territoriet. Det kan bidra til å øke oppslutningen om alliansen. Endringer i NATOs rolle og svarene vi sitter igjen med etter Afghanistan-rapporten og nå nylig Libya-rapporten, fordrer en grunnleggende debatt om bruken av militærmakt har fungert etter hensikten. NATOs troverdighet og Norges sikkerhet er…

Les mer…>>

Det nye havet

Nordområdene er glemt. Det er havet som nå er regjeringens satsing i nord. «Nordområdene lever sitt eget liv» skriver Torbjørn Pedersen i Aftenposten 30. august. Situasjonen har endret seg, politisk så vel som økonomisk i nord. Ikke bare har regjeringen dempet oppmerksomheten om nordområdene, den har vendt seg mot havet. 25. august ble det nye…

Les mer…>>

Norges unike fortrinn i skyene

Sikkerhetspolitikken må tilpasses den digitale tidsalder. I tillegg til nye trusler, finnes også betydelige muligheter for Norge. Av: Silvija Seres, president i Polyteknisk Forening og Hedda Langemyr, daglig leder i UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet USA er ikke lenger verdenspoliti. Kina har snart den største økonomien. India utdanner over en million ingeniører i…

Les mer…>>