Skribent:
Redaktør

Hvor går nordisk samarbeid?

Av Redaktør / 11 mai 2019

I en tid med geopolitiske omveltninger snakker Nordens regjeringer med fornyet kraft om nordisk samarbeid. Men stopper det med fine ord, eller følges visjonene opp…

Les mer…

Avskrekking og beroligelse
– et samfunnsperspektiv

Av Redaktør / 09 mai 2019

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler om stater, nasjonal sikkerhet og store institusjonaliserte forhold. Men…

Les mer…
Franske soldater under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining

Av Redaktør / 07 mai 2019

Stortingets vedtak om endring i Forsvarets hovedoppgave og tung vekting av «strategiske kapasiteter» utfordrer Norges handlefrihet og nasjonale trygghet med hensyn til alvorlige trusler mot…

Les mer…

Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM)
– fra kinesisk innovasjon til ny trussel i nordområdene

Av Redaktør / 06 mai 2019

USA har regjert verdenshavene som verdens desidert sterkeste sjømakt. Kina er i ferd med å endre denne maktbalansen. Av: Erik Bjørklund, Kaptein, Luftforsvaret. Siden andre…

Les mer…
Flaggheising på Akershus Festning 8. mai 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Av Redaktør / 06 mai 2019

De lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har ligget fast siden opprettelsen av NATO for 70 år siden heter det. Eller gjør de egentlig…

Les mer…
China is the largest non-Arctic state with a developing polar policy, and the biggest country with observer status on the Arctic Council. Photo: Marc Lanteigne (UiT - The Arctic University of Norway)

China’s Emerging Strategies in the Arctic

Av Redaktør / 24 april 2019

To date, China’s conservative approach to developing an Arctic strategy has been successful, as the country is now widely viewed as a significant Arctic player…

Les mer…
Svalbard. Foto: Hedda Langemyr

Svalbard i en ny kald krig

Av Redaktør / 13 april 2019

Områdene rundt Svalbard har blitt et sentrum for geopolitisk spenning og militær opptrapping. Men øygruppen kan også bli en driver for et mer tillitsbasert arktisk…

Les mer…
Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret

Forsvarssjefens oppdrag – alt og ingenting

Av Redaktør / 12 april 2019

Forsvarssjefen kan i praksis legge kursen for fremtidens forsvar, fordi det mangler politisk vilje til å stake ut en tydelig retning. Dermed utsettes muligheten til…

Les mer…
Heimevernsoldater fra HV-03 på sosialpatrulje i Hønefoss sentrum. Foto: Ove Ronny Haraldsen / Forsvaret

Aldri mer 9. april

Av Redaktør / 09 april 2019

Nordmenn kjenner betydningen av «aldri mer 9. april». Norge skal ikke okkuperes igjen. Forsvarsviljen i hver og en av oss utgjør Norges samlede motstandskraft, og…

Les mer…
NATO-møte i Brussel, 14. oktober 2010. Foto: U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison

Blikket i glasskulen: NATO de neste 70 år

Av Redaktør / 04 april 2019

Hvordan vil det gå med NATO? Vil alliansen overleve de neste 70 år? Hvilke utfordringer vil alliansen i så fall måtte håndtere? Av: Karsten Friis,…

Les mer…