Skribent:
Redaktør

Bilde til venstre: Utsikt over landskap i Troms fra et Bell 412-helikopter. Foto: Erik Drabløs, Forsvaret. / Bilde til høyre: 4 franske Mirage 2000C flyr i formasjon over Bodø. Foto: Hanne Hernes, Forsvaret.

Digitale dialogmøter: Sikkerhets­politikkens regionale konsekvenser

Av Redaktør / 18 februar 2021

Hvordan påvirkes lokalsamfunn i nord av den sikkerhetspolitiske utviklingen? Se opptak fra de to dialogmøtene om dette 23. og 25. februar. UTSYN – Forum for…

Les mer…
Eureka værstasjon på Ellesmere Island i Canadas provins Nunavut. Foto: NASA / Wikimedia Commons

Canadas arktiske strategi

Av Redaktør / 11 februar 2021

I 2019 publiserte Canada sin offisielle arktiske strategi som skal gjelde fram til 2030: «Canada’s Arctic and Northern Policy Framework». Strategien markerer et tydelig brudd…

Les mer…
USS George H. W. Bush, fotografert fra broen til KNM Helge Ingstad under øvelse Saxon Warrior 2017. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

USAs arktiske strategi

Av Redaktør / 11 februar 2021

Flere av USAs departementer har publisert sine respektive arktiske strategier. USAs utenriksdepartement publiserte i 2016 under Obama-administrasjonen en oppdatert implementeringsplan for sin nasjonale strategi for…

Les mer…
Foto: Annie Spratt / Unsplash

EUs arktiske strategi

Av Redaktør / 11 februar 2021

Den Europeiske Union (EU) publiserte i 2016 en integrert strategi i Arktis for EUs medlemsland. Siden da har strategien blitt supplert med en rekke resolusjoner,…

Les mer…

Riksrevisjonen: Hva er godt nok i arbeidet mot IKT-kriminalitet?

Av Redaktør / 09 februar 2021

Vi er helt avhengig av samarbeid mellom en rekke aktører på ulike nivåer for å bidra til et sikkert digitalt samfunn dersom tilliten skal forbli…

Les mer…
I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av trusler mot norsk sikkerhet og nasjonale interesser. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kommentar til de åpne trusselvurderingene

Av Redaktør / 08 februar 2021

Vi trenger en bedre og mer balansert dekning av sikkerhetspolitikken fremover dersom vi skal skolere det nye førstelinjeforsvaret, som i bunn og grunn er oss…

Les mer…
Forsidebilde til Luftmaktseminaret 2021.

Foredrag under Luftmaktseminaret 2021

Av Redaktør / 03 februar 2021

Hva preger den norske debatten knyttet til hvordan Norge som en liten nasjon skal balansere mellom økt spenningsnivå, økt internasjonal tilstedeværelse, avskrekking og beroligelse? Er…

Les mer…
Forside av den nye boken "Military Strategy in the 21st Century. The Challenge for NATO."

NATOs nye militærstrategi

Av Redaktør / 01 februar 2021

Utviklingen av NATOs militærstrategi bør være kjent og informere det pågående arbeidet med revidering av de strategiske planene i Forsvaret og den kommende Forsvarskommisjonen. Av:…

Les mer…