Skribent:
Redaktør

En ny forsvarskommisjon
– hva kan vi vente oss?

Av Redaktør / 22 desember 2020

Vi står ved et sikkerhetspolitisk veiskille. Grensene mellom fred, krise og krig er iferd med å viskes ut. Sammensatte, maktpolitiske virkemidler utfordrer hele samfunnet her…

Les mer…
Cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask/Forsvaret.

Arbeidsledighet og samfunnssikkerhet

Av Redaktør / 19 desember 2020

Regjeringen arbeider for å styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og håndtere alvorlige hendelser gjennom et helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet. Hvorfor er ikke konsekvenser…

Les mer…
Asle Toje, Ingrid Vik og Thorgeir Kolshus. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Debatt, ja takk! Skyttergraver, nei takk!

Av Redaktør / 12 desember 2020

Ny podcastepisode om polarisering og debatt. Hvordan skal vi sikre at dagens debattklima ikke forringer ytringsfriheten og det åpne ordskiftet – og hvordan kan debattene…

Les mer…
Mette Vågnes Eriksen, Kristin Haugevik, Hedda Langemyr og Håkon Lunde Saxi. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Av Redaktør / 10 desember 2020

Ny podcastepisode om nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid. Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i våre nærområder, et mer komplekst trusselbilde, rask teknologisk utvikling…

Les mer…