Skribent:
Redaktør

Kilde: Wikimedia Commons

Webinar om desinformasjon: Hvordan styrke vår evne til å oppdage, varsle og motvirke?

Av Redaktør / 27 oktober 2020

Se opptak fra webinaret om desinformasjon i forbindelse med lansering av nytt forskningsprosjekt. Nylig lanserte regjeringen ny samfunnssikkerhetsmelding der det står at en forverret sikkerhetspolitisk…

Les mer…
Fra venstre: Ingrid Vik, Ingunn Solheim, Christian Kjelstrup og Mette Eriksen.

#PolyPod: Media i polariseringens tid

Av Redaktør / 27 oktober 2020

Ny podcastepisode om polarisering, debatt og medienes ansvar. I et mer splittende ordskifte får ytterpunktene i debattene mer plass, også i redaksjonelle media. Tilsynelatende elsker…

Les mer…
I sentrum av Minsk står et minnesmerke gitt av Hiroshima som hviterussere mener maner til kamp mot atomvåpentrusselen. Foto: Torgeir E. Fjærtoft

Tid for nyorientering etter 75 år med atomvåpen

Av Redaktør / 23 oktober 2020

Vi må bruke det handlingsrom vi har. Samtidig utvider vi gradvis handlingsrommet ved å bygge allianser med realistiske og fornuftige personer på andre siden av…

Les mer…
Stortinget. Foto: Andreas Haldorsen / Wikipedia

Beskyttelse mot påvirknings­operasjoner

Av Redaktør / 22 oktober 2020

Norske myndigheter trenger en helhetlig plan for å beskytte demokratiet vårt mot digitale påvirkningsoperasjoner. Av: Simen Bakke, fagprofil i UTSYN, og Hedda Langemyr, daglig leder…

Les mer…
USS Seawolf utenfor Tromsø i august 2020. Foto: US Navy

– Usynlige trusler kan undergrave tilliten

Av Redaktør / 15 oktober 2020

Koronaviruspandemien er sikkerhetsscenariet vi var minst forberedt på. Dette kan vi lære av. Av: Gunhild Hoogensen Gjørv, professor ved UiT Med mindre vi starter å…

Les mer…
Foto: Anette Ask / Forsvaret.

Vilje – en undervurdert faktor i forsvaret av Norge?

Av Redaktør / 09 oktober 2020

I forsvaret av Norge er det viljen som er viktigst og denne må skapes i fredstid gjennom tydelige målsetninger og forventninger fra politisk og militært…

Les mer…
Foto: Stian Herlofsen / Forsvaret.

Verdibasert forsvar og forsvarsvilje – mer enn bare kampkraft

Av Redaktør / 09 oktober 2020

Treenigheten synliggjør hvordan en satsing på Forsvarets kjerneverdier internt kan skape tillit som gjør at en felles forsvarsvilje styrkes og at hele totalforsvaret får økt…

Les mer…
Faksimile av Befalsbladet nr. 3-2020.

Langtidsplaner for Forsvaret fra 2005 til i dag: Trender og utviklingstrekk

Av Redaktør / 06 oktober 2020

Hvilke store retningsvalg kommer til uttrykk gjennom ulike langtidsplaner for Forsvaret og hvordan reflekteres dette opp mot den sikkerhetspolitiske situasjonen? Av: Hedda Langemyr En gjennomgang…

Les mer…
Faksimile av Befalsbladet nr. 3-2020.

Psykologisk beredskap:
Tillit og kommunikasjon i koronatid

Av Redaktør / 05 oktober 2020

Pandemien viser at samfunnssikkerhet handler om mer enn beredskap i tradisjonell forstand; den er avhengig av et åpent demokrati og gjensidig tillit mellom folk, og…

Les mer…
Faksimile av Befalsbladet nr. 3-2020.

Ledelse og deltakelse i totalforsvaret

Av Redaktør / 05 oktober 2020

Gamle og nye sikkerhetspolitiske spenninger, ispedd pandemiske overtoner har reaktualisert implementeringen av totalforsvaret og rettet søkelys mot våre grunnleggende beredskapsbehov. Dette har blitt belyst gjennom…

Les mer…