Skribent:
Redaktør

Kunnskapsminister Guri Melby, statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferanse om koronasituasjonen 7. april 2020. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

For tidlig evaluering kan hindre læring

Av Redaktør / 22 april 2020

Det er prisverdig at regjeringen tidlig viser vilje til en grundig og åpen evaluering av korona-håndteringen. Men hvis vi nedsetter en kommisjon, og premisser for…

Les mer…
Formasjonsflyvning under Arctic Challenge Exercise 17, deltakende 6 norske F-16 og 2 svenske SAAB J-39 Gripen. Foto Forsvaret: Joni Malakamäki / Finnish Airforce

NAOC og det operative nordiske samarbeidet

Av Redaktør / 21 april 2020

I dag er det vanskelig å adskille de forskjellige geografiske områdene vi normalt har tenkt på i Barentsregionen og nå Østersjøen, både i krisehåndtering og…

Les mer…
Visualisering av sosial nettverksanalyse. Kilde: Wikimedia Commons

Risikokommunikasjon og systemisk risiko
– et heksebrygg av sorte svaner, grå neshorn og kokende frosker

Av Redaktør / 16 april 2020

I forbindelse med Covid-19 debatteres myndighetenes strategi for å håndtere situasjonen. Nasjoner, regioner og kommuner anklages for å være uforberedt i møte med pandemien og…

Les mer…
USMC CH-53 helikopter sammen med et Apache kamphelikopter, landgangsfartøy og støtteskip for amfibiske operasjoner, under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret.

Marinekorpsets endringer og konsekvenser for forsvaret av Norge

Av Redaktør / 15 april 2020

Sjefen for det amerikanske marinekorpset har nylig publisert Force Design 2030 som beskriver store organisasjonsendringer. Disse endringene vil få konsekvenser for Norge og Forsvaret bør…

Les mer…

Pandemirustning i nordiske farger

Av Redaktør / 07 april 2020

Koronapandemien kom overraskende på oss. Det viser at Norge må styrke beredskapen for kriser som vi vet vil komme. Det bør vi gjøre sammen med…

Les mer…
Skjermdump av video i informasjonskampanjen «Stopp. Tenk. Sjekk.» for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse. Kampanjen er laget av Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser.

Hvordan bekjempe desinformasjon?
Aktører, strukturer og tiltak

Av Redaktør / 07 april 2020

Desinformasjon og påvirkningsoperasjoner, både fra statlige og ikke-statlige aktører, er en reell trussel som norske myndigheter bør ta på stort alvor. Av: Terje Bruøygard, Simen…

Les mer…
Statsminister Erna Solberg (H) i salen under førstegangsbehandlingen av koronaloven lørdag 21. mars. Foto: Stortinget

Beredskapslovgivning og håndteringen av koronaviruset

Av Redaktør / 01 april 2020

Både regjering og Storting skal ha skryt for å ha arbeidet raskt med å sikre at regjeringen har nødvendige fullmakter for å håndtere koronaviruset innenfor…

Les mer…